2015. május 31.

Tanár UrakSzabó Gyula Mérnök Úrtól  (Műegyetem Acélszerkezetek tanszék, bárhogy hívják is most az intézményt) tanultam meg a szóösszetétel igazi (azelőtt inkább alárendeltségi érzést kiváltó) értelmét: az igazságos és szigorú, független, odafigyelő, kedves humorú… szóval a Tanár Úr (Tanár Bácsi) jelentést.

Pedig (remélem) mindenki életében megjelent és megjelenik egy Tanár Úr. Esetemben a Kavics (Tanár Úr megszólítást akkor nem használtuk) Ági néni (tudom Tanárnő) a szomszéd osztályban a Bácsi. Sajnos az iskolák nem azért vannak, hogy Tanár Urak figyeljenek ránk és tanítsanak, ritka madár az, de szerencsére nem kihaló fajta. 

Gáspár Karcsi, aki Josef Ralt (rajz) Tanár Úr iF-beli kiállítás megnyitóján zongorázott triójával, mondta, hogy a megnyitót volt Vörösmarty-s osztályfőnöke Kersztúri József tartja. Az iskolát nem , de a Tanár Urat szerette. Véletlenül ott volt Tojás gimnazista is (Horváth Gábor,  szintén zongora) szintén Kersztúri tanítvány. Keresztúri Tanár Úr dráma pedagógus, (nem zongora) de ebből is látszik, hogy a jó tanár nem megtanítja, hanem.. mondjuk odafigyel. 

Nem tudtam másképp látni a megnyitót, mint egy kávéház órát. Az óra-vázlatot itt elovashatjátok:


JAZZ SKETCH, Jozef Ralt kiállítás (Live jazz: Károly Gáspár trió)
Hogy kerül a csizma az asztalra?

Ismerkedésünk története + Gáspár Karcsi is tanítványom volt…
Kiállításnyitó egy kávéházban… Szokatlan, mégis…

Krúdy Gyula: Mit csinál hát az igazi demokrata a régi Pesten, ha gyalogos sétáiban néha meg-megáll? Bemegy a kávéházba, ama bizonyos pikoló kávé mellé, amely kávéscsészének a mindenkori asztalon való megjelenése: mutatta a pesti polgár életét, sorsát, politikai pártállását... Ez a pikoló kávé hírt adott a polgár vérmérsékletéről, aszerint, hogy mely kávéházban és mikor fogyasztotta el őt: az ebéd utáni, »Abbázia« kávéházban lehörpintett feketekávé azt mutatja, hogy a polgárnak városfelforgatási tervei vannak... Megint csak más jelentősége van annak a pikoló kávénak, amelyet a polgár a »Schön« kávéházban (az egykori Váci körúton) fogyaszt el, ahol női zenekar nemzetiszínű szalagos művésznői dobolnak, zongoráznak és a nagydobot durrogtatják. (Ez a pikáns zenekar volt a jazzband őse Pesten, és Schön bácsi kávéházából a zenekari hölgyek csak akkor maradtak el, ha oltár elé vezette őket valamely zenekedvelő vendég.) ... Más szimbóluma van a pikolónak a tőzsde környékén, és más az éjszakai »New York« kávéházban... Végeredményben azt lehetne mondani, hogy a régi pesti polgártól csak azt kellett megkérdezni, hogy melyik kávéházba címezteti a leveleit, hogy az ember percek alatt tisztában legyen a polgár társaságával, világfelfogásával, eszmekörével.

Josef Ralt a Ráday utca 19-be kéri most a leveleit. Ráday Gedeon tudvalevően híres költő és még híresebb műgyűjtő volt, ma is itt lebeg szelleme, de legalábbis gyűjtő szenvedélye, miszerint jöjjön minden, ami figyelemre méltó lehet, minden, ami értékes. Az utca neve azokban az időkben, amikor még a kávéházak a társasági élet, a társadalmi létezés meghatározó helyszínei voltak Schorokscharer gasse volt, a végén tanyáztak a borárusok… A Horthy Miklós híd még sehol… És hogy a feketelevest honnan szerezték be a kávésok, talán csak a mindentudó Saly Noémi mondhatja meg, ha van ideje egy kicsit kinézni Krúdy-kutatásaiból a Vendéglátóipari Múzeum ablakán...
Ráday Gedeon: Egynéhány fabulák (rész szerént szabadon fordítva, rész szerént eredetiek) 1. A mezei prücsök (La Fontaine után.)


Nyáron által egy prücsköcske
Énekelt megszűnés nélkűl;
A mord tél belép azonban,
Hát nincs semmi takarmánya
A szegény kis muzsikásnak,
Melylyel télben tengődhetne.
Mit csináljon? Ő koldulni
Szégyenl menni; de meghalni
Sem akarna nyomorúltan.
Gondolkodik. Elmegy végre
A hangyához kölcsön kérni
S esküvéssel megigéri,
Hogy megadja jövő nyáron
A kölcsönt interessével.
Hogy a hangya kölcsön adjon,
Az ő néki nem szokása,
Mely hibái közt legkisebb.
Mondja hát rémítő szóval
A szegény kölcsönkérőnek:
Mit csináltál te a nyáron,
Mikor én élést gyüjtöttem
S még az éjt is nappá tettem?
   Felel amaz félénk hanggal:
Én megvallom szégyenemre,
Éjjel-nappal énekeltem.
   «Éjjel-nappal énekeltél?
Most hát, kérlek, nosza, tánczolj!...» Tanulság: ennyit a toleranciáról…

JAZZ SCETCH – hirdeti a meghívó… Próbáljuk meg lefordítani… Zenés karcolat? Jazz-vázlat? Jazz-es vonalak? A fordítás mindig zűrös… A kompjuter így fordítja le magyarra Josef rövid bemutatkozását:
„Körülbelül Josef Ralt
Ezért inkább dolgozni körkörös módon, mindig jön vissza, hogy az azonos tárgykörben, amely lehetővé teszi a narratív kibontakozni a munka előrehaladtával az egyszerű intial vázlatok egészen a kész work. At bizonyos ponton az út mentén próbálom elveszítem a tapadás és kontroll, és lehetővé teszi a mű érvényesülni meg nekem, mint egy közepes.”

Érzitek a szöveg mágiáját? Út, tapadás és kontroll… A barlangrajzok, a vadásztáncok naiv világképe. A művészetek ősi együttélése a vágyban, a hitben, miszerint a világunk, a világunkat irányító erők befolyásolhatók, hallgatnak ránk, vigyázzák lépteinket… Csak el kell kapni a teremtés pillanatát, csak el kell lesni a teremtő kézmozdulatát, csak kellj fel és járj… Csak ülj le, igyál egy kávét, és közben lazán figyelj…
Kifordult a világ a tengelyéből… A farok csóválja a kígyót? A jazz ritmusára jár a kezed, druszám? Ecsettel, tollal, szénnel kíséred a zenét?
Ha tudnék, most énekelni kezdenék: 
Fizetek, főúr! Volt egy feketém, és egy életem, amit elrontottam én. Sietek főúr, nincs már sok időm, talán ma éjszaka, kit várok, értem jön…
A New York kávéházban egyszer szociális érzékenységből alkalmaztak egy tönkrement arisztokratát, név szerint Walburg Ernőt, az ő megszólítása volt eleinte… És nem csak a főúri származás miatt, hanem tiszteletből, mivel szemébe tudott nevetni a sorsnak…
Asszociációs játék:
  • kávé…
  • kép…

Kvíz:
  • Ki szokott kávézni? 
  • Mikor?
  • Hol?
  • Miért?
  • Ki szokott firkálni, rajzolgatni, miközben figyel?
  • Mit idéz fel benned a kávé illata?
  • Le tudnád rajzolni képzeletben?

Visszatérve a meghívóra: Egy fiatalember veri a tam-tamot, egy Lenin-fejű fickó (?) a háttérben figyel, baloldalon egy posztamensen egy légies alak, Vera Muhina Moszfilmes szocreálja absztraktba oltva, sarló és kalapács, golgotai kereszt… 
Vörösmarty szavai:
Minden országot bejártam,
Minden messze tartományt,
S aki álmaimban él,
A dicsőt, az égi szépet
Semmi földön nem találtam.
Most mint elkapott levél,
Kit süvöltve hord a szél,
Nyugtalan vagyok magamban,
Örömemben, bánatomban,
S lelkem vágy szárnyára kél.

Josef képei utazások, még ha kávéházi homályban is, de utazások. Testtől testig, lélektől lélekig, múltból a jövőbe és vissza, mert a jelen illanékony, mint a régi kávéházakban a szivar füstje…
Josef skiccei ihletet adnak, kényszerítenek, hogy elmerengjek a dolgok értelmén:

Latte di Macchiato

Josef Ralt, 
az álhülye Macco, 
Arlecchino őse,
oly sok bolond 
rokona,ismerőse 
kémleli szemét
a Kávéját Élvező Nőnek,
és két sajtos stangli
között a sarokban
a Ráday utcába skicceli
térbeli álmait.
Mozdul a test, 
sercen a toll,
percet perc után varázsol,
keresztre feszíti 
a huncut időt,
modelljei fausti görcse
lassan enged, kiold.
Méltóságos Krúdy Gyula író úr 
keze nyugszik kezén, 
és eisteini mosollyal arcukon 
hullámosítják az időt,
előkapják hangszerüket 
és pengetik az elmúlás húrjait.
Érzem a perc illatát: 
testszagot gőzöl,
látom a pillanat színeit:
barna mélabút áraszt 
és fehéres fényt, 
a vörös izgalmat 
váltja sárga félsz, 
és mindent elönt 
a kék emlékezés…
Lányok és fiúk ülnek a széken,
s a halk jazz csöndjében remélnek:
boldog szerelmet, házat kerttel,
hosszú békés öregkort –
még egy finom habos korty…

Keresztúry József verse 

Az órát a vázlat alapján Josef Ralt kiállításának megnyitóján az iF kávézóban 2015 május 23-án tartotta Keresztúry tanár úr.Nincsenek megjegyzések: